Privacywetgeving binnen lokale overheden - YPublic

Privacywetgeving binnen lokale overheden

Loading
loading..

Privacywetgeving binnen lokale overheden

november 16, 2017
YPublic
No Comments

 

Vrijwel maandelijks worden we opgeschrikt door berichtgeving dat criminelen op grootschalige wijze persoonsgegevens van organisaties kunnen buitmaken. Data diefstal veroorzaakt doordat de beveiliging niet op orde is. Zo was begin september in het nieuws dat criminele hackers toegang hadden gekregen tot 143 miljoen persoonsgegevens van klanten van het kredietbureau Equifax. Volgens het Amerikaans Britse Wired heeft deze recente hack kunnen plaatsvinden door een kwetsbaarheid in een webapplicatie. Hoewel deze lek al in maart gedicht is, heeft Equifax hun software niet tijdig geüpdatet waardoor criminele op grote schaal toegang hadden tot Burgerservicenummers en andere persoonsgegevens.

In overheidsland zijn dergelijke privacy-schandalen niet ongewoon. Zomer 2017 kwam naar buiten dat privé-gegevens van kinderen met problemen door een menselijke fout inzichtelijk waren voor alle ambtenaren van de gemeente Purmerend. Als blunderende gemeente staat Purmerend hier helaas niet alleen in.

In een samenleving waarin data als het nieuwe goud wordt gezien en organisaties steeds vaker te maken hebben met datalekken, dienen persoonsgegevens beter beschermd te worden. Onder andere door gemeenten. Zij verzamelen en gebruiken veel persoonsgegevens, waaronder die van de meest kwetsbare groepen uit onze samenleving. De verzameling van veel persoonsgegevens vormt een interessant doelwit voor criminelen.

De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Momenteel geeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regels ter bescherming van de privacy van burgers. Vanaf het moment dat deze wet in werking trad, aan begin van deze eeuw, is onze huidige samenleving drastisch veranderd. Vooral op technologisch gebied. De Wbp en de Europese richtlijnen uit 1995 waaruit deze wet voortvloeide, voldoen simpelweg niet meer aan onze hedendaagse privacy behoefte. Vandaar dat deze wet wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is in 2016 al in werking getreden. Vanaf 25 mei 2018 is deze definitief van toepassing.

Door de AVG krijgen inwoners en bedrijven meer rechten en zwaardere bescherming op privacy gebied. Voor veel organisaties zijn de grootste veranderingen onder de AVG: het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG); het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA) en hoge boetes indien de AVG niet wordt nageleefd.

 Gemeenten en de AVG

Voor gemeenten betekent de komst van de AVG meer plichten en verantwoordelijkheden in vergelijking met de Wbp. Zo waren gemeenten al verplicht onder de Wbp om persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en alleen te gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinde. Het lijkt erop of de meest ingrijpende verandering voor gemeenten niet alleen ligt het waarborgen van privacy, maar ook hoe om te gaan met de veranderende rol van de burger.

Onder de AVG krijgen burgers een actievere rol. Zo krijgen zij inzage- en correctierecht waardoor burgers beter kunnen controleren hoe en door wie hun persoonsgegevens verwerkt worden. Concreet betekent dit dat burgers steeds meer als toezichthouders gaan fungeren. Als gemeente is dit een goede gelegenheid om burgers bewustwording bij te brengen over privacy.

De komst van de AVG kan dienen om de burger actief te informeren over de verwerking van persoonsgegevens op transparante wijze. Tegelijkertijd kunnen gemeentes het goede voorbeeld geven en inwoners en organisaties attenderen op de risico’s van (online) privacy. Zo kan een datalek verregaande consequenties hebben zoals identiteitsfraude, afpersing en dienen als een middel waardoor mensen persoonlijk doelwit worden voor criminelen. Uiteindelijk dragen burgers zelf de verplichting zorgvuldig met hun gegevens om te gaan, maar extra bewustwording over dit onderwerp kan natuurlijk nooit kwaad.

Lara Alias Trainee Informatie Manager bij de gemeente Baarn

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background

YPublic : Welcome !

Authorize

Wachtwoord kwijt

Registreren

Please contact the administrator.