Visie en uithoudingsvermogen bevordert digitaal werken - YPublic

Visie en uithoudingsvermogen bevordert digitaal werken

Loading
loading..
Digitalisering

Visie en uithoudingsvermogen bevordert digitaal werken

oktober 13, 2015
YPublic
, , , , , , ,
No Comments

IMG_1050

De afgelopen maanden heb ik vele afdelingen informatievoorziening bij overheidsorganisaties bezocht en daar naast de inzet van (talentvolle) informatieprofessionals uitgebreid gesproken over de stand van zaken rond digitaal werken en de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening binnen overheidsorganisaties.

Informatievoorziening bij verschillende overheidsorganisaties

Wat direct opvalt is het gegeven dat de diverse overheidsorganisaties het digitaal werken en haar informatievoorziening binnen de eigen organisatie toch zo opvallend verschillend hebben gepositioneerd. Logisch lijkt een strategische én centrale plaats, ergens tussen het primaire proces en ICT. De praktijk is anders, en wat een grote verschillen zijn er toch.  Diepgaande  organisatorische reorganisaties binnen Informatievoorziening, ICT, het Facilitair Bedrijf, Dienstverlening, HRM, Financiën en het primaire proces hebben de afgelopen jaren gezorgd voor opvallende verschuivingen. Informatievoorziening traditioneel weggeschoven onder Facilitaire Zaken, samengevoegd met juridische zaken (!), één team met Financiën en Belasting,  strategisch in de samenwerking met I&A of op afstand in de buurt van de postverzending. Digitaal werken als spin in de organisatie heeft baat bij een strategische positie van haar informatieafdeling!

Samenwerkingsverbanden

Daarbij zijn vele (gemeentelijke) organisaties druk bezig met het vormen van een wirwar aan in- en  externe samenwerkingsverbanden. De interne veranderingen zijn het gevolg van de opgestarte implementaties binnen het sociaal domein, de nog steeds aanwezige uitloop van de opgelegde bezuinigingen en veranderende wetgeving.  Externe veranderingen die ontstaan door ambtelijke en of politieke éénwordingen, strategische coalities, gemeenschappelijke regelingen of product georiënteerde samenwerkingen  (RUD). De samenwerkingen en naamsveranderingen worden gestart maar ook net zo snel weer ontbonden.

Ontwikkeling van digitaal werken

Organisaties willen vooruit kijken, en zien dat de economie in de private sector aantrekt. Rutte roept op om te investeren en er ontstaat een gevoel staat dat er meer mogelijk is. De tijdelijke inzet van externe professionals neemt toe, hoge prioriteit programma’s en projecten krijgen groen licht en een lichte toename in het aanbod van vacatures is zichtbaar. Het zijn de eerste tekenen dat de overheid wil investeren. Binnen dit veranderende geweld van organisatorische reorganisaties zal de ontwikkeling van digitaal werken vorm moeten krijgen, en dat valt dus niet mee.

Een toekomstvaste en digitaal georiënteerde informatievoorziening

Hollen of stilstaan, bezuinigen of investeren, het zijn golfbewegingen die een gedegen uitrol van digitaal werken in de weg staan. Het vormgeven van een toekomstvaste en digitaal georiënteerde informatievoorziening vraagt om lange termijn beleid, structuur en uithoudingsvermogen. En dat is de uitdaging binnen de huidige hectische omstandigheden. Organisaties willen door, en de het verachtingspatroon rond digitaal werken wordt plotseling skyhigh. Het hoofd koel houden is belangrijk. Denk aan een uitvoerbare korte termijn planning, en houd rekening met je lange termijn visie. Werk gestaag door richting de digitale stip op de horizon. Laat je niet leiden door randzaken en politieke verwachtingen. Digitaal werken is een gedegen proces, en dat heeft zijn tijd nodig!

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background

YPublic : Welcome !

Authorize

Wachtwoord kwijt

Registreren

Please contact the administrator.