PageBlog Archieven - Pagina 2 van 2 - YPublic

Category Archives: Blog

Loading
loading..
Informatiemanagement


Nieuwe kansen binnen Informatiemanagement

Als recruitmentspecialist binnen Informatiemanagement zijn wij dagelijks in gesprek met talenten en ervaren informatieprofessionals die aangeven vast te zitten in hun huidige baan. Voor hun gevoel voeren ze veelal dezelfde (operationele) taken uit en krijgen te weinig kansen in het werk. En dat is jammer want de ontwikkelingen binnen Informatiemanagement gaan snel en het is prettig als je daar een rol in kan spelen. Eén van de eerste zaken die kandidaten in het gesprek met ons aangeven, is dat zij per sé een baan willen of in hun eerstvolgende opdracht meer uitdaging en doorgroeimogelijkheden willen zien.

Maar wat bedoel je precies en heb je er alles aan gedaan om de mogelijkheden binnen je huidige opdracht maximaal te benutten. Uitdaging is voor de één een prettige werksfeer en voor de ander de inhoud, complexiteit en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Toe aan een nieuwe opdracht, we horen het vaak. Indien je toe bent aan een nieuwe uitdaging, kijk eens naar onderstaande tips.

  • Heb je er alles aan gedaan om je mogelijkheden binnen je huidige baan of opdracht maximaal te benutten. Voer een open gesprek met je leidinggevende, dit kan tot verrassende inzichten leiden. Vraag de directeur bij de koffieautomaat om tien minuten van zijn tijd en vraag eens wat de plannen en ontwikkelingen van de organisatie op het gebied van informatievoorziening zijn. Vertel over je kwaliteiten en ambities, indien nieuwe opdrachten beschikbaar komen kunnen ze rekening met je houden!!
  • Ga solliciteren! Maar let wel, zorg wel dat jij duidelijk in het vizier hebt wat je zoekt en waarom jij bepaalde nieuwe zaken zoekt in een nieuwe baan (ga niet alleen voor een nieuwe baan, maar oriënteer jezelf op inhoudelijk aspecten). Wat kom je brengen en wat kom je halen in een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever?
  • Start met een opleiding of cursus om zodoende jezelf weer te prikkelen qua ambitie en persoonlijke groei. Het vakgebied Informatiemanagement verandert snel, en inhoudelijke kennis en kunde is hierin belangrijk.
  • Het allerbelangrijkste, blijf positief denken! Niet zeggen maar doen, kom dus in actie! Wordt niet wanhopig, het leven is te kort om een opdracht te moeten uitvoeren waar je niet achter staat. Ga aan de slag vanuit je (intrensieke) motivatie in plaats vanuit het per sé MOETEN!

Succes met het maken van een juiste keuze!!

YPublic | Specialist in Informatiemanagement

Informatievoorziening

We merken het dagelijks, de ontwikkelingen rond digitaal werken gaan snel. Met regelmaat sta ik te kijken naar de technische mogelijkheden met betrekking tot digitaal en zaakgericht werken die de bekende grote softwareleveranciers aanbieden. Technische hoogstandjes worden gepresenteerd in bestaande en nieuwe zaaksystemen, CMS, DMS, KCS, Regiesystemen en wat al niet meer. Het ‘Real Time zoeken en delen’, doorontwikkeling van ‘Bring Your Own Device’, 24/7 ‘Connected Werken’ en veranderende mobiliteit van gebruikers zijn ingrediënten van de omgeving waar we ons in bevinden. Het zijn de randvoorwaarden die visie,  beleid en langetermijn planning binnen informatiemanagement bij overheidsorganisaties complex,  ingewikkeld en risicovol maken.

Voor mij is het de vraag of overheidsorganisaties het hoge tempo van innovatie en verandering kunnen bijhouden. De burger heeft een hoog verwachtingspatroon op het gebied van digitale dienstverlening, met de Ipad op de bank kunnen we de hele wereld aan. Maar zijn al die overheidsgegevens in de basis goed geordend, digitaal beschikbaar en voldoende beveiligd. Is er kennis en ambitie om een infrastructuur voor digitale dienstverlening in te richten. Is er draagvlak, budget en voldoende capaciteit beschikbaar?

De huidige focus ligt vooral op de Bricks en de Bytes, maar Behavior blijft nog steeds onderbelicht. In discussies binnen de YPublic Academy ligt doorlopend de nadruk op het feit dat digitaal werken een gedragsverandering is (Behavior) en dat we ons niet mogen laten afleiden door de Bricks en de Bytes. Reeds in een eerder blog heb ik gepleit voort een gedegen proces van implementeren, beheren en doorontwikkelen van digitaal werken. Een proces waarbij de focus op Behaviour minimaal net zo belangrijk is als de Bits en de Bytes. Vanuit YPublic geloven we in de voordelen van digitaal werken. We zijn er van overtuigd dat de inzet van professionals met de juiste kennis en vaardigheden essentieel is voor het welslagen van complexe veranderingstrajecten.

Het najaar van 2015 zal YPublic een roadtrip maken langs informatiemanagers van overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor implementaties en beheer van digitaal en zaakgericht werken. Graag gaan wij met informatiedeskundigen de discussie aan over Bricks, Bytes en Behaviour. Welke essentiële vaardigheden heeft de huidige informatiespecialist nodig om op een juiste manier met Bricks Bytes en met name Behaviour te kunnen omgaan. YPublic werkt dagelijks aan een passende inzet en ontwikkeling van startende en ervaren informatieprofessionals.

YPublic zal de komende weken zich richten op het contact leggen met u; de early adapters, de  grote middengroep of wellicht de worstelende aanhaker op het gebied van digitaal werken. Over een half jaar delen wij op deze plek graag de resultaten van onze roadtrip.

Ook benieuwd?? Like dit artikel en ‘get connected’ of kijk op www.ypublic.nl Als dank voor uw bijdrage aan de discussie nemen we voor u de official YPublic Power Bank mee.

Addie van den Hoek

 

Digitalisering

IMG_1050

De afgelopen maanden heb ik vele afdelingen informatievoorziening bij overheidsorganisaties bezocht en daar naast de inzet van (talentvolle) informatieprofessionals uitgebreid gesproken over de stand van zaken rond digitaal werken en de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening binnen overheidsorganisaties.

Informatievoorziening bij verschillende overheidsorganisaties

Wat direct opvalt is het gegeven dat de diverse overheidsorganisaties het digitaal werken en haar informatievoorziening binnen de eigen organisatie toch zo opvallend verschillend hebben gepositioneerd. Logisch lijkt een strategische én centrale plaats, ergens tussen het primaire proces en ICT. De praktijk is anders, en wat een grote verschillen zijn er toch.  Diepgaande  organisatorische reorganisaties binnen Informatievoorziening, ICT, het Facilitair Bedrijf, Dienstverlening, HRM, Financiën en het primaire proces hebben de afgelopen jaren gezorgd voor opvallende verschuivingen. Informatievoorziening traditioneel weggeschoven onder Facilitaire Zaken, samengevoegd met juridische zaken (!), één team met Financiën en Belasting,  strategisch in de samenwerking met I&A of op afstand in de buurt van de postverzending. Digitaal werken als spin in de organisatie heeft baat bij een strategische positie van haar informatieafdeling!

Samenwerkingsverbanden

Daarbij zijn vele (gemeentelijke) organisaties druk bezig met het vormen van een wirwar aan in- en  externe samenwerkingsverbanden. De interne veranderingen zijn het gevolg van de opgestarte implementaties binnen het sociaal domein, de nog steeds aanwezige uitloop van de opgelegde bezuinigingen en veranderende wetgeving.  Externe veranderingen die ontstaan door ambtelijke en of politieke éénwordingen, strategische coalities, gemeenschappelijke regelingen of product georiënteerde samenwerkingen  (RUD). De samenwerkingen en naamsveranderingen worden gestart maar ook net zo snel weer ontbonden.

Ontwikkeling van digitaal werken

Organisaties willen vooruit kijken, en zien dat de economie in de private sector aantrekt. Rutte roept op om te investeren en er ontstaat een gevoel staat dat er meer mogelijk is. De tijdelijke inzet van externe professionals neemt toe, hoge prioriteit programma’s en projecten krijgen groen licht en een lichte toename in het aanbod van vacatures is zichtbaar. Het zijn de eerste tekenen dat de overheid wil investeren. Binnen dit veranderende geweld van organisatorische reorganisaties zal de ontwikkeling van digitaal werken vorm moeten krijgen, en dat valt dus niet mee.

Een toekomstvaste en digitaal georiënteerde informatievoorziening

Hollen of stilstaan, bezuinigen of investeren, het zijn golfbewegingen die een gedegen uitrol van digitaal werken in de weg staan. Het vormgeven van een toekomstvaste en digitaal georiënteerde informatievoorziening vraagt om lange termijn beleid, structuur en uithoudingsvermogen. En dat is de uitdaging binnen de huidige hectische omstandigheden. Organisaties willen door, en de het verachtingspatroon rond digitaal werken wordt plotseling skyhigh. Het hoofd koel houden is belangrijk. Denk aan een uitvoerbare korte termijn planning, en houd rekening met je lange termijn visie. Werk gestaag door richting de digitale stip op de horizon. Laat je niet leiden door randzaken en politieke verwachtingen. Digitaal werken is een gedegen proces, en dat heeft zijn tijd nodig!

 

Een interessant artikel over de generatie Z is onlangs gepubliceerd door Karin Meerman (https://www.werktrends.nl/hier-komt-generatie-z). Het artikel beschrijft de belangrijkste kenmerken van Generatie Z, de leeftijdscategorie jongeren die de veelbesproken generatie Y gaat opvolgen.

De generatie Z is dynamisch en altijd in verbinding. Er zijn zes fundamentele kenmerken die deze generatie Z beschrijven. Ze zijn “connected” (technologie), structureel bezig met persoonlijke ontwikkeling via social networking, functioneren optimaal binnen platte en niet hiërarchische organisatiestructuren, hebben behoefte aan authentieke informatie, denken over alle grenzen heen en komen tot bloei met behulp van inspirerende begeleiding. Wat betekent de opkomst van deze generatie voor de publieke sector en de ontwikkeling van haar digitale informatievoorziening.

De importantie van de generatie is duidelijk, het is de bevolkingslaag waarmee overheden de komende 10 jaar gaan communiceren. De generatie Z  gaat op een geheel andere manier om met haar informatiebehoefte;  technologie en  social networking spelen hierin een belangrijke rol. Toegang tot informatie en inzet van netwerken verschaft de generatie haar identiteit, dit maakt deze groep uiterst actief in haar ‘search for information’.  De nieuwe generatie is gewend zich een weg te banen in een dagelijkse informatie overload, en kan om deze reden ook redelijk nauwkeurige inschattingen maken van de betrouwbaarheid van haar bronnen. Hieruit ontstaat een behoefte aan eenduidige en authentieke informatie. De bron is heilig en een betrouwbare herkomst van informatie bepaalt haar relevantie. Overheidsorganisaties die niet kunnen optreden als een betrouwbare informatiemakelaar raken de verbinding met haar doelgroep volledig kwijt. De generatie Z is gewend met technologische devices op elke gewenste plaats en tijdstip te zoeken naar verbindingen. Deze trend heeft tot gevolg dat overheidsorganisaties doorlopend haar digitale dienstenaanbod en informatievoorziening  op orde moet hebben.

De generatie Z gaat het huidige informatielandschap rond overheidsorganisaties stevig door elkaar schudden. De behoefte aan betrouwbare informatie die plaats- en tijdonafhankelijk geraadpleegd kan worden sluit goed aan bij de huidige trend naar zaak- en procesgericht werken. Lean ingerichte werkprocessen en eenduidige digitale bronbestanden maken online informatie- en statusvoorziening mogelijk. Overheidsorganisaties die de komende jaren het belang van de ontwikkeling van proces- en zaakgericht werken blijven onderkennen maken de grootste kans in verbinding te blijven met haar belangrijkste doelgroepen. De komende kritische en ICT vaardige generatie zal deze ontwikkeling weten te waarderen.

Instroom blijft stagneren
Het wil in 2014 nog steeds niet vlotten met de instroom van jonge talenten binnen overheidsorganisaties. De afgelopen weken waren in de media diverse publicaties te lezen over deze terugkerende problematiek. Binnen de lokale overheid is het aantal ambtenaren beneden de dertig jaar in tien jaar tijd teruggelopen met 53 procent. Bij provincies was de daling nog groter: van 1056 jonge ambtenaren in 2003 waren er in 2012 nog 443 over en ook bij de rijksoverheid zijn de cijfers niet anders. De daling gaat in de praktijk hoog tempo door, in de gemeente Den Haag, met 6700 medewerkers, was aan het begin van 2013 nog 13 procent jonger dan 35 jaar. Begin 2014 bedroeg dit percentage nog maar 11 procent.

Oorzaken uitblijven nieuwe instroomScreen Shot 2014-06-30 at 2.43.53 PM
De daling van het aantal werkenden in de bovenstaande sectoren zijn één van de gevolgen van het streven naar een compactere overheid. Veel vrijgekomen functies, die bijvoorbeeld ontstaan door (pre)pensioen, worden niet altijd opgevuld met nieuwe (jong) ambtenaren. Hiervoor zijn een aantal concrete oorzaken te benoemen. De eerste reden ligt in het feit dat de laatste generatie van instromende jongeren binnen de overheid inmiddels “tien jaar oud” zijn geworden. Deze “oudere jongeren” zijn slechts mondjesmaat opgevolgd door een nieuwe generatie. Dat terwijl de laatste cijfers over de nieuwe instroom van jonge ambtenaren echt zorgwekkend zijn, in vijf jaar tijd daalde de instroom overheid breed met 60 procent! Een bijkomend gevolg naar het streven naar een compacte overheid is dat bij dergelijke inkrimpingen gebruik wordt gemaakt van het last-in-first-out principe, jonge ambtenaren stromen ook eerder weer uit.

Dienstverlening overheid blijft achter
Gesprekken met verantwoordelijke binnen lokale overheden hebben duidelijk gemaakt dat investeren in jong talent nog onvoldoende op de agenda staat. Dit onderwerp zou een vast onderdeel van de strategische personeelsplannen (SPP) van overheidsorganisaties moeten uitmaken, maar helaas is dat nog niet het geval.
Juist op het moment dat de (participatie) maatschappij zich in hoog tempo ontwikkeld, de drie decentralisaties vanaf januari 2015 voor de deur staan en ontwikkelingen op het gebied van ICT en informatiemanagement zich in hoog tempo voltrekken zou een frisse wind door overheidsorganisaties wonderen verrichten. De maatschappij snakt naar een verdergaande (digitale) dienstverlening van de overheid!

De participatiemaatschappij verandert snel
Jong talent bevorderd het genereren van nieuwe initiatieven en die kunnen de oplossingen voor de uitdagingen van de compacte overheid van een positieve wending voorzien. In ieder geval is er door de overheid een stap gezet met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Op termijn zal dit meer kansen bieden aan nieuw instromende jongeren.
Bestaande initiatieven blijven, en nieuwe ideeën zijn welkom. Zo is het “jonge ambtenaar van het jaar” een terugkerend positief evenement. Een aantal jaren geleden waren de winnaars van deze verkiezing verantwoordelijk voor het bedenken van het “Serious Ambtenaar” concept. Inmiddels wordt dit jaarlijks terugkerende evenement geheel georganiseerd door Young Professionals binnen overheidsorganisaties. In december 2013 was Serious Ambtenaar nog verantwoordelijk voor het inzamelen van het hoogste geldbedrag bij Het Glazen Huis in Leeuwarden. Een mooi voorbeeld van delen en krachten bundelen.

Gebruik maken van de frisse energie en talenten van jonge ambtenaren zal de komende jaren toenemend belangrijk gaan worden. Zij vormen de sleutel tot een efficiënt en daadkrachtig opererende overheid. Het beschermen van oude waarden is niet meer van deze tijd. Overheidsmanagers die het thema van de instroom van Young professionals niet snel op de agenda zetten zullen de aansluiting bij de participatiemaatschappij gaan verliezen

Addie van den Hoek

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background

YPublic : Welcome !

Authorize

Wachtwoord kwijt

Registreren

Please contact the administrator.