Big Data Archieven - YPublic

Tag Archives: Big Data

Loading
loading..

“Daar zul je wel moeilijk werk in vinden of niet? Want zoveel archieven zullen er niet zijn toch? Een paar in Nederland?”

Dit kreeg ik enkele maanden geleden te horen toen ik vertelde dat ik geïnteresseerd ben in archieven en archiveren. Deze persoon had klaarblijkelijk geen idee wat een archief precies is, en al helemaal niet wat je ermee zou kunnen. Diegene had er dus ook nog nooit over nagedacht wat er gebeurt of zou moeten gebeuren met alle data die er is en nog steeds, tegenwoordig in exponentieel groeiende mate, wordt aangemaakt.

Archiefonderzoek tijdens studie

Tijdens mijn studies heb ik veel archiefonderzoek gedaan. Het zoeken naar en het doorspitten van archieven en documenten om vervolgens met de gevonden gegevens een deel van de geschiedenis te reconstrueren was een mooie uitdaging. Ik voelde mij een detective in de geschiedenis. Vanuit de daaruit ontstane interesse voor archieven ben ik op verschillende plekken als vrijwillige archivaris aan de slag gegaan om al-doende-leert-men meer inzicht te krijgen in het verzamelen, sorteren, ordenen, bewaren en vernietigen van gegevens en documenten. Ik moest me soms door bergen papieren en rijen aan gevulde mappen heen worstelen en met pijn in mijn hart stapels van deze documenten vernietigen. Toch waren de relatief kleine (delen van) archieven altijd nog behapbaar en had ik aan het einde van het proces een gestructureerde inventaris – het toppunt van voldoening als je het mij vraagt.

Big Data

Bij papieren archieven met een veel grotere omvang of met veel (privacy) gevoelige informatie wordt het al snel wat minder eenvoudig of in ieder geval tijdrovender om tot een ordelijk, inzichtelijk geheel documenten te komen. Toch is wat in het verleden aan fysieke documenten is aangemaakt niet te vergelijken met de hoeveelheid data(bases) die vandaag de dag wordt geproduceerd. Zeker met de komst van het internet is deze hoeveelheid en de groei hiervan ongekend. Deze zogenaamde Big Data plaatst ons als samenleving voor een aantal belangrijke maar vaak ook ingewikkelde vragen. Wat moeten en willen hiervan bewaren? Op welke manier kunnen we dit duurzaam realiseren? Wat kunnen we met deze gegevens?

Potentie onbenutte data

In deze laatste vraag zit veel (onbenutte) potentie. Grote databases en dienstverlenende (Big) Data met gegevens spreken vaak niet voor zichzelf. Met onderzoek en analyse zijn echter interessante inzichten te verkrijgen, zeker wanneer gegevens van verschillende databases met elkaar gecombineerd worden. Ook voor gemeenten is hier veel winst te behalen. Ook het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente (KING) stelt dit: Beschikbare data en technologische mogelijkheden biedt organisaties kansen om veel gerichter en pro-actiever te werken en kennis en ervaringen van klanten en inwoners intensief te benutten[1]. Een mooi voorbeeld is de gemeente Amsterdam die gegevens over typen overlast per gebied in kaart kan brengen.

[1] KING, (Big) Data Gedreven Gemeente. Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data (maart 2015); https://www.kinggemeenten.nl/sites/king/files/KING-Big-Data%20Gedreven-Gemeente%20-v1.pdf.

Rachel Westerveld, Trainee Informatie Manager bij de gemeente Lingewaard

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background

YPublic : Welcome !

Authorize

Wachtwoord kwijt

Registreren

Please contact the administrator.