Informatiemanagement

“Informatie is het cruciale ingrediënt in alle processen en systemen”

Ons vermogen om op de juiste wijze om te gaan met informatie heeft er mede voor gezorgd dat wij hebben weten te overleven. Daarnaast heeft het de mens ook mogelijk gemaakt om als individu en als samenleving te kunnen ontwikkelen. Door het gebruik van duurzame dragers creëerde de mens mogelijkheden om informatie voor langere tijd te kunnen bewaren en te delen. In eerste instantie werden daarvoor duurzame dragers gebruikt die lang konden blijven bestaan maar waar een zeer beperkte hoeveelheid informatie op bewaard kon worden. Denk hierbij aan tekeningen of tekens in steen.

 

De ontwikkelingen
Door nieuwe technieken werd het steeds makkelijker om meer informatie uit te wisselen. Deze ontwikkelingen gingen gelijk op met de ontwikkeling van steeds complexere beschavingen en samenlevingsvormen. Des te groter en complexer deze samenlevingen werden des te groter het belang van een goede communicatie en administratie. Om dit goed in te richten en te beheersen ontwikkelde men talen, systemen en toepassingen.

Informatietijdperk
Tegenwoordig leven we in het Informatietijdperk waar computers, internet en digitale informatie en communicatie ervoor zorgt dat we constant met elkaar in contact zijn en informatie met elkaar delen. Deze informatie evolutie zorgt ervoor dat de wijze waarop mensen samenleven, communiceren en werken enorm veranderd en dat de ontwikkelingen vaak veel sneller gaan dan het tempo waarop we ons erop kunnen aanpassen. Dit zorgt voor een opeenvolging van veranderingen waar organisaties en mensen moeite mee hebben om deze eigen te maken en bij te houden. De schatting is dat er nu per jaar meer nieuwe informatie bijkomt dan in de voorgaande vijfduizend jaar bij elkaar. Dit vraagt om goed informatiemanagement. Deze schaalvergroting gaat door en de virtuele wereld is ondertussen de motor van de maatschappij geworden. Informatievoorziening is de levensader van de samenleving en haar organisaties. 

Daarom informatiemanagement
Overheidsorganisaties kunnen niet meer zonder goede Informatiemanagers. Zij hebben behoefte aan intelligente competente regisseurs die zich inzetten om de organisatie te voorzien van de juiste informatievoorziening. YPublic helpt bij de ontwikkeling van deze nieuwe generatie informatiemanagers. Door middel van ons succesvolle traineeship maken wij het mogelijk dat talenten zich kunnen ontwikkelen en hierdoor overheidsinstanties in staat stellen efficiënter en klantgerichter te werken.