Overheid in transitie

Overal in het dagelijks leven is te zien en te ervaren dat de digitale ontwikkelingen en mogelijkheden ons leven verrijken. Informatie delen, bewerken, bewaren en vinden gaat tegenwoordig vaak via een digitale toepassing. Aan deze ontwikkelingen kunnen ook de overheidsorganisaties zich niet onttrekken. De overheid zit hierdoor midden in de ontwikkeling naar een digitale bedrijfsvoering en dienstverlening.  

Deze ontwikkeling is veel omvattend. Veel overheidsorganisaties zijn grote en complexe organisaties waar veel verschillende producten en diensten. Vaak zijn zij actief binnen diverse werkgebieden en bedienen een grote verscheidenheid aan externe klanten. Denk hierbij aan burgers, bedrijven en instellingen. Tevens zijn zij, ten aanzien van hun informatiedienstverlening, gebonden aan bepaalde wet- en regelgeving.

Overheid als dienstverlener
Burgers mogen van de overheid verwachten dat zij hun informatiehuishouding op orde heeft op een wijze die past bij een transparante en doelmatige overheid. Een ordentelijke informatiehuishouding betekent een goede manier van het beheren van documenten en data. Ondanks het feit dat de overheid hier al veel energie ingestoken heeft worstelt zij nog steeds met het zoeken naar het vormgeven van de juiste inrichting.

De mens als vertragende factor
Overheidsorganisaties zullen naast de complexe digitale ontwikkelingen te maken krijgen met een grote uittocht van personeel. Tevens beschikken zij over een groot tekort aan hoogopgeleid personeel met de juiste competenties. Mensen die bewust zijn van de nieuwe ontwikkelingen en deze kunnen vormgeven. Deze hoogopgeleide young professionals zijn nodig om de optimalisatie van bedrijfsvoering en dienstverlening mogelijk te maken.

Daarom, Blijf investeren!
De digitalisering van de overheid is nooit af. Nooit af in de zin van ontwikkeling. Nieuwe voorzieningen komen erbij en oude worden overbodig. Maar ook in termen van nieuwe technologie die vernieuwing van processen faciliteert en nieuwe dienstverlening mogelijk maakt. Nieuw in de zin dat digitalisering steeds nieuwe maatschappelijke vraagstukken oproept over privacy, legitimiteit van de overheid en ondermijning van de rechtstaat. Deze vragenstukken mogen niet onbeantwoord blijven. Wil jij investeren om aan deze ontwikkelingen bij te dragen?